Декларация за поверителност

Тази Декларация за поверителност е приложима за www.hotelamore-bg.com, който обслужва дейността на Семеен хотел „Аморе“, управляван от „РУНИК“ ЕООД. Тя описва как събираме и използваме информацията, включваща лични данни, която предоставяте във връзка с регистрацията си в нашия хотел.

Събиране на данни

Видовете лични данни, които събираме, включват:

·         собствено име, фамилия, ЕГН, имейл адрес, телефонен номер;

·        информация за престоя на гостите, включваща дата на пристигане и заминаване, направени специални заявки и използвани услуги;                         

·       Винаги можете да изберете какви лични данни да ни предоставяте. В случай на отказ да ни предоставите данни от лична карта или паспорт, ние сме длъжни да откажем резервацията и няма да можем да предоставим исканата услуга.

Цели на обработката

Използваме личните Ви данни за следните цели:

1.      Резервации: Използваме личните Ви данни за завършване и администриране на резервациите Ви.

2.     Други съобщения: Възможно е да има други случаи, когато ще се свързваме с вас по имейл, по пощата, по телефона или чрез текстово съобщение в зависимост от данните за контакт, които споделите с нас. Може да има редица причини за това:

а)   Може да се наложи да отговорим или обработваме направени от вас заявки.

б)   Ако не сте финализирали дадена резервация, може да Ви изпратим по имейл напомняне за продължаване на резервацията Ви.

3.    Сигурност, откриване и предотвратяване на измами: Ние използваме информацията, която може да включва лични данни, за да предотвратяваме измами и други незаконни дейности и за целите на сигурността. За тези цели, личните данни може да бъдат споделяни с правоприлагащите власти, доколкото това е разрешено от приложимото законодателство.

4.     Юридически цели и съответствие: В определени случаи трябва да използваме предоставената информация, която може да включва лични данни, за обработване и разрешаване на правни спорове или искове, за регулаторни разследвания и съответствие, за прилагане на споразумение(я), или за изпълнение на законосъобразно искане от правоприлагащ орган, доколкото това се изисква по закон.

Споделяне на данни

Компетентни органи: Ние разкриваме лични данни на правоприлагащите органи и други държавни институции, когато това се изисква по закон или е абсолютно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами.

Запазване на данни

Ние ще запазваме информацията Ви, която може да включва лични данни, толкова дълго, колкото преценим, че е необходимо, за да Ви предоставяме услуги, да спазваме приложимите закони, да разрешаваме спорове с която и да е страна и ако е необходимо по друг начин, включително да откриваме и предотвратяваме измами или други незаконни дейности. Тази Декларация за поверителност ще е приложима за всички лични данни, които запазваме. 

Вашите опции и права

·        Mожете да поискате от нас копие на личните данни, които съхраняваме за Вас;

·        можете да ни информирате за всякакви промени на личните Ви данни или да поискате от нас да коригираме всякакви лични данни, които съхраняваме за Вас;

·        в определени ситуации можете да поискате от нас да изтрием или блокираме, или ограничим обработването на личните данни, които съхраняваме за Вас, или да възразите срещу конкретни начини, по които използваме личните Ви данни.

Използваме личните Ви данни въз основа на Вашето съгласие – имате право да оттеглите това съгласие по всяко време, при условие че са спазени приложимите закони. Kогато обработваме личните Ви данни въз основа на законосъобразен интерес или обществен интерес, Вие имате правото
да възразите по всяко време на това използване на личните Ви данни, при условие че са спазени приложимите закони.

Ние разчитаме да гарантирате, че личните Ви данни са пълни, точни и актуални. Моля, информирайте ни своевременно за всякакви промени на или неточности в личните Ви данни, като се свържете със:

Семеен хотел „Аморе“

Гр. Бяла 9101

Ул. „Хан Тервел“ 24

Тел. 0886/ 450 226

Ел. поща: hotelamore24@gmail.com

Уебсайт: hotelamore-bg.com

Ние  обработваме заявките Ви в съответствие с приложимите закони.